بانک توسعه تعاون
پنجشنبه، 02 خرداد 1398
سامانه تلفن بانک - بانک توسعه تعاون
صفحه خانه
نقشه سایت
English

مهلت یک‌ماهه بانک مرکزی برای دارندگان چک‌های تضمین‌شده

بر اساس بخشنامه بانک مرکزی در خصوص شرایط صدور و استفاده از چک‌های تضمین‌شده، دارندگان چک‌های تضمین‌شده‌ای که قبل از ابلاغ این بخشنامه صادرشده‌اند، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، می‌توانند وجه آن را نقداً دریافت یا به‌حساب بانکی خود واریز نمایند.
ظهر نویسی این چک‌ها برای دیگری در این مهلت زمانی اعتبار ندارد و پس‌ازاین مهلت، دارنده چک فقط تا پایان سال جاری مهلت دارد تا به یکی از شعب بانک صادرکننده آن مراجعه و اطلاعات مربوط به مبادله مالی منشأ دریافت چک تضمین‌شده را ارائه نمایند.
×