بانک توسعه تعاون
پنجشنبه، 08 اسفند 1398
سامانه تلفن بانک - بانک توسعه تعاون
صفحه خانه
نقشه سایت
English

همایش مدیران ستادی و روسای ادارات شعب بانک توسعه تعاون برگزار شد
ارائه خدمات گسترده به بخش تعاون از طریق توسعه زیرساخت ها و فراهم سازی ارائه خدمات نوین و بهینه به مشتریان از اهداف استراتژیک این بانک در سال جاری است
ماشاء الله  عظیمی  مدیرعامل بانک توسعه تعاون در همایش مدیران ستادی و روسای ادارات شعب که دیرور برگزار شد  دستیابی  به اهداف متعالی در راستای زمینه سازی رشد و اعتلای شرکت های تعاونی و توسعه زیرساختها برای سهولت دستیابی جامعه هدف به انواع خدمات این بانک را از جمله اهداف استراتژیک در سال جاری برشمرد و خاطرنشان کرد : بانک توسعه تعاون قصددارد تا با ارائه خدمات نوین بانکی  نیاز فعالان اقتصادی بخش تعاون و گروه های مختلف مشتریان  را برطرف نماید .
 
وی افزود :  بانک توسعه تعاون  با هدف  حمایت از بخش تعاون قصد دارد تا با بهره گیری از ظرفیت های موجود زمینه رشد 25درصدی تعاونی ها را در  اقتصاد ملی فراهم سازد .
 
وی خاطرنشان کرد : بانک توسعه تعاون به عنوان  یک بانک دولتی  تخصصی و توسعه ای  از ابتدای تاسیس تاکنون با ارائه  خمات نوین بانکی به مشتریان   و با استفاده از سرمایه های انسانی مجرب و با انگیزه  ، مقدمات ارتقاء توانمندی و ظرفیت رقابت تعاونگران درزمینه های  مختلف در سطح ملی   رافراهم نماید .
 
مدیرعامل بانک توسعه تعاون  ایجاد فرصت های جدید شغلی از طریق حمایت کارآفرینان و  گسترش حوزه های خدماتی بین  فعالان اقتصادی بخش تعاون  را از دیگر خدمات  ارائه شده بانک توسعه تعاون  نام برد  و افزود : اینگونه اقدامات  زمینه ساز تحقق عدالت اجتماعی در اقتصاد ملی خواهد بود  .
 
همایش مدیران ستادی و روسای ادارات شعب  28 مرداد ماه  برگزار گردید . 
    
 
 ×