بانک توسعه تعاون
دوشنبه، 31 ارديبهشت 1397
سامانه تلفن بانک - بانک توسعه تعاون
صفحه خانه
نقشه سایت
English

شعب برتر ارزی بانک توسعه تعاون تقدیر شدند

در سمینار ارزی که با حضور مهدیان سرپرست بانک توسعه تعاون، اعضاء هیئت‌مدیره برگزار گردید از شعب برتر و روسای دوایر ارزی با اهداء لوح تقدیر شد.

 براین اساس آقایان مجلل و صفائی رئیس شعبه مستقل مرکزی و رئیس دایره ارزی این شعبه به‌عنوان شعبه برتر، آزاد و شریفی رئیس و رئیس دایره ارزی شعبه مرکزی اصفهان، به‌عنوان شعبه دوم، طاهری و خانم فاطمه بهادر رئیس شعبه و رئیس دایره ارزی شعبه خلیج‌فارس به‌عنوان شعبه سوم معرفی شدند.

همچنین از آقای امیری رئیس شعبه مناطق آزاد، برزویی رئیس شعبه بوشهر و غلامی رئیس دایره ارزی بوشهر و همچنین خانم‌ها مهری و برزگر همکاران شرکت صرافی بانک توسعه تعاون که بیشترین تعامل و همکاری را با واحد ارزی داشتند تقدیر و تشکر به عمل آمد.

      
×