بانک توسعه تعاون
پنجشنبه، 08 اسفند 1398
سامانه تلفن بانک - بانک توسعه تعاون
صفحه خانه
نقشه سایت
English

در اولین مجمع عمومی سالیانه بانک های دولتی در سال جاری گزارش صورتهای مالی بانک توسعه تعاون مطلوب ارزیابی شد

 

چهارمین مجمع عمومی سالیانه بانک توسعه تعاون با حضور اعضای مجمع برگزار گردید و گزارش حسابرسان بازرس قانونی مطلوب ارزیابی شد. چهارمین مجمع عمومی سالیانه بانک توسعه تعاون با حضور اعضای مجمع در روز دوشنبه در محل بانک برگزار گردید و گزارش حسابرسان بازرس قانونی مطلوب ارزیابی شد.  گفتنی است با توجه به مطلوب بودن گزارش بازرس قانونی بانک توسعه تعاون ( سازمان حسابرسی ) صورتهای مالی سال 1391 این بانک مورد تصویب اعضای مجمع عمومی قرار گرفت. این در حالی است که بانک توسعه تعاون برای چهارمین سال متوالی موفق به اخذ گزارش مطلوب از سازمان حسابرسی گردیده است.

 

 
×