بانک توسعه تعاون
پنجشنبه، 08 اسفند 1398
سامانه تلفن بانک - بانک توسعه تعاون
صفحه خانه
نقشه سایت
English

بانک توسعه تعاون در 3 ماهه اول سالجاری مبلغ 2000میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده است

مدیرعامل بانک توسعه تعاون گفت : این بانک از ابتدای سالجاری تا پایان خرداد ماه نزدیک به 2000میلیارد ریال تسهیلات به فعالین اقتصادی بخش تعاون پرداخت کرد . ماشاءالله عظیمی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون در جلسه تکریم از مقام شامخ جانبازان شاغل در این بانک با بیان مطلب فوق  اظهار داشت : بانک توسعه تعاون با پرداخت تسهیلات اعتباری  مختلف به تعاونگران  فعال در بخشهای گوناگون  اقتصادی  نقش مهمی را در ایجاد اشتغال مولد در کشور با هدف  ارتقاء  سهم بخش تعاون  در اقتصاد ملی ایفا نموده است . وی افزود : در چارچوب  ضوابط و مقررات حاکم بر فعالیتهای بانکی و منطبق با اهداف عالی مندرج در سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی  ، بانک توسعه تعاون  صرفا بر پایه اساسنامه خود و با هدف حمایت و پشتیبانی از تشکلهای  تعاونی اقدامات شایان توجهی را بنابر تکلیف در مسیر جهاد اسلامی انجام داده است . عظیمی با  مهم  خواندن وظیفه بانک توسعه تعاون در سال حماسه اقتصادی دراین رابطه گفت : اقتصادمحوربودن فعالیتهای حرفه ای این بانک وظیفه حمایتی این بنگاه خدمات رسانی را مضاعف نموده است تا از این طریق  سهم کوچکی  را در خلق حماسه اقتصادی برعهده داشته باشد. وی اضافه کرد : حرکت در مسیرمنتهی به خلق حماسه اقتصادی و تحقق منویات مقام معظم رهبری در جهت شکستن تحریمها  و بی اثر کردن آنها در فعالیتهای اقتصادی  از طریق  حمایت از تولید ملی بویژه در اقتصاد تعاون با تداوم برنامه های اثرگذار قبلی میسر خواهد شد .
×