بانک توسعه تعاون
پنجشنبه، 14 فروردين 1399
سامانه تلفن بانک - بانک توسعه تعاون
صفحه خانه
نقشه سایت
English

کسب سه رتبه برتر روابط عمومی بانک توسعه تعاون در یازدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی

در یازدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی، بانک توسعه تعاون در بخش های مصاحبه ، مقاله و پوستر  به ترتیب حائز رتبه های دوم وسوم شد .

شایان ذکر است یازدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی باحضور نمایندگان مجلس ،اساتید  وکارشناسان  روابط عمومی و با هدف آشنایی با اصول و استانداردهای نشر در روابط عمومی و ارایه آثار و تجارب موفق ادارات روابط عمومی در حوزه انتشارات در دو بخش رقابتی و کارگاه‌های آموزشی برگزار گردید که در بخش رقابتی این جشنواره هفت سرفصل در نظر گرفته شد  که در آن انتشارات برتر حوزه روابط عمومی، بهترین برنامه انتشاراتی‌ و بهترین تبلیغ مکتوب انتخاب شدند.

گفتنی است  این جشنواره با حضوربیش از 100 روابط عمومی سازمانها و نهادهای مختلف  بخش خصوصی و دولتی برگزار گردید و تمامی آثار رسیده در چند مرحله مجزا به وسیله اساتید مجرب حوزه ارتباطات و روابط عمومی و کارشناسان خبره مورد ارزیابی و داوری قرار گرفت.
×