بانک توسعه تعاون
جمعه، 15 فروردين 1399
سامانه تلفن بانک - بانک توسعه تعاون
صفحه خانه
نقشه سایت
English

مهدیان سرپرست بانک توسعه تعاون شد

حجت الله مهدیان پس از انتصاب محمدعلی سهمانی به عنوان مدیرعامل جدید بانک رفاه کارگران به سمت سرپرستی بانک توسعه تعاون انتخاب شد
گفتنی است حجت الله مهدیان عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون دارای  سالها تجربه در سیستم بانکی کشور می باشد و قبل از ورود به بانک توسعه تعاون درسمت  مدیریت امورمالی بانک مسکن  خدمت رسانی  می نمود و در حال حاضر به عنوان سرپرست بانک توسعه تعاون انتخاب شد .
×