بانک توسعه تعاون
جمعه، 15 فروردين 1399
سامانه تلفن بانک - بانک توسعه تعاون
صفحه خانه
نقشه سایت
English

سرعت تصمیم گیری یکی از معیارهای اصلی کیفیت ارائه خدمات است


مدیر عامل بانک توسعه تعاون سرعت تصمیم گیری، ارائه خدمات با کیفیت و قیمت مناسب را 3 نیاز اصلی مشتریان در دریافت خدمات اعتباری عنوان نمود.
دکتر محمد علی سهمانی رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل بانک توسعه تعاون در دوره آموزشی تدوین سیاست های اعتباری با بیان این مطلب خاطر نشان کرد: اهمیت به زمان و تصمیم گیری اعتباری در زمانی که برای مشتری و بانک سودآور باشد از نکات مهم در رسیدگی به پرونده هاست چرا که اگر تصمیم گیری درست، در زمان نادرست گرفته شود فاقد ارزش در راستای مشتری مداری خواهد بود.
سهمانی با اشاره به اینکه در نگهداریپول در بانک مانند مواد فاسد شدنی  ایجاد هزینه خواهد کرد افزود: کارشناسان اعتباری باید با افزایش سرعت در رسیدگی به پرونده ها و با رعایت قوانین و مقررات ضمن رعایت چارچوب ها و سیاست های اعتباری تسهیلات را به موقع و در کمترین زمان در اختیار مشتریان قرار دهند.
مدیر عامل بانک توسعه تعاون بر اهمیت مستند سازی و رفع نواقص پرونده ها در اسرع وقت تاکید کرد و افزود: باتوجه به رشد روز افزون عملکرد بانک باید مدت زمان استاندارد برای انجام فرآیند اعتباری دقیق و درست تعریف شود تا این تسهیلات در چرخه تولید و اشتغال کشور قرار گیرد.
سهمانی یکی از معیارهای کیفیت در ارائه خدمات اعتباری به مشتریان را در نظر گرفتن صرفه و صلاح بانک عنوان کرد و افزود: بانک بعنوان یک بنگاه اقتصادی باید با در نظر گرفتن صرفه و صلاح بانک و شرایط و توقعات مشتریان، ارائه خدمت نماید.

 
×