بانک توسعه تعاون
پنجشنبه، 14 فروردين 1399
سامانه تلفن بانک - بانک توسعه تعاون
صفحه خانه
نقشه سایت
English

هدف بانکهای توسعه ای تسریع و تسهیل در توسعه اقتصادی کشور است


مدیرعامل بانک توسعه تعاون: اهداف بانکهای توسعه ای تسریع و تسهیل در توسعه اقتصادی و همچنین پیاده سازی اقتصاد مقاومتی درکشور است
محمدعلی سهمانی مدیرعامل بانک توسعه تعاون در دومین همایش نقش بانک های توسعه ای در توسعه و رونق اقتصادی کشورضمن بیان الزاماتی که برای ارتقاء جایگاه بانک های توسعه ای و همچنین نقش این بانک ها در تحقق اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: با عنایت به نامگذاری امسال به سال اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل بانک های توسعه ای از موثرترین بسترها و ابزار در دست دولت برای پیاده سازی این اقتصاد و اقدام در این جهت به دور از شعار می باشد. سهمانی در ادامه به بیان ویژگی های اقتصاد مقاومتی اشاره نمود و خاطرنشان کرد: شناسایی فرصتها و همچنین کاهش وابستگی ها از طریق ایجاد نگاه درون زا و برونگرا و خودجوش از طریق ایجاد تعامل بین  سایر اقتصاد ها عدالت محور و مردم بنیاد بودن از جمله ویژگی های این اقتصاد به شمارمی آید .
سهمانی در ادامه به تشریح نقش و اهداف بانک های توسعه ای پرداخت و خاطرنشان کرد: تسریع و تسهیل در توسعه اقتصادی کشور، تجهیز و تخصیص منابع بلندمدت به بخش های زیربنایی، تشویق و ترغیب بخش خصوصی و توسعه اقتصادی کشور و تامین مالی آنها و کمک به فقرزدایی ، تشویق و تقویت کارآفرینی و پذیرش ریسک بیشتر در مقایسه با بانکهای تجاری از جمله ویژگی های این بانکها می باشد.
سهمانی در پایان دو محور اصلی که بانک های توسعه ای در اجرای اقتصاد مقاومتی در آن نقش دارند را بر شمرد که یکی تامین مالی پایدار در حوزه تولید، خدمات، بازرگانی و عمران است ودیگری تخصیص و توسعه صنایع فناور محور و دانش بنیان می باشد.
×