بانک توسعه تعاون
پنجشنبه، 08 اسفند 1398
سامانه تلفن بانک - بانک توسعه تعاون
صفحه خانه
نقشه سایت
English

بانک توسعه تعاون 192هزار و 707 نفر ساعت دوره آموزشی در سال 91 برگزار کرد
 در راستای مصوبات شورای عالی آموزش و سیاستهای بانک توسعه تعاون اداره آموزش امور منابع انسانی این بانک 166  هزار نفر ساعت آموزش به شیوه نوین حضوری از راه دور برای کارکنان ادارات شعب و شعب سراسر کشور و همچنین  26707 نفر ساعت دوره های حضوری برای کارکنان برگزار نمود . 

سعید تاجداری مدیر امور منابع انسانی بانک توسعه تعاون با بیان مطلب فوق اظهار داشت : آزمون دوره های آموزشی حضوری از راه دور در سال 91 در 12 استان برگزار شده است که در 20 استان دیگر نیز از نیمه دوم اردیبهست ماه سال 92 آغازخواهد شد.

وی خاطرنشان کرد :  اداره آموزش در سال گذشته 68 دوره آموزشی عمومی و تخصصی حضوری برای 1217 نفر برگزار نمود که از این تعداد 49 دوره آموزشی برای 649 نفر از کارکنان ستاد در 21258 نفر ساعت و 19دوره آموزشی برای 568 نفر از کارکنان شعب در 5449 نفر ساعت برگزار گردید.  

تاجداری افزود: باتوجه به مصوبه هیات مدیره بانک توسعه تعاون در خصوص برگزاری آزمون کتبی از دستورالعمل ها، بخشنامه ها و آیین نامه های بانک اداره آموزش اقدام به برگزاری این آزمون در 29 استان کشور به صورت مجزا نمود که نمره آزمون کسب شده در فرمهای ارزشیابی سالانه کارکنان لحاظ خواهد گردید. همچنین به نفرات اول تا سوم جوایزی به رسم یاد بود تقدیم خواهد شد.
×