بانک توسعه تعاون
دوشنبه، 18 آذر 1398
سامانه تلفن بانک - بانک توسعه تعاون
صفحه خانه
نقشه سایت
English

بانک توسعه تعاون عملکرد بسیار مطلوبی را در نظام بانکی دارد

عضو هیأت مدیره بانک توسعه گفت: عملکرد مثبت این بانک در فرآیند خدمات رسانی به متقاضیان بخش تعاون با هدف رشد و توسعه اشتغال سهم بسیار مطلوبی را در نظام بانکی به خود اختصاص داده است.
بهمن خادم عضو هیأت مدیره بانک توسعه تعاون با بیان مطلب فوق اظهار داشت: عملکرد مثبت این بانک در اقتصاد تعاون سبب بالا رفتن میزان انتظارات و توقعات متقاضیان اقتصادی و تعاونگران شده است.
وی سپس با اشاره به وظایف جاری مدیران واحدهای ستادی و عملیاتی این بانک در این رابطه گفت: نظارت مستمر بر عملکرد ها و تطابق آن با اهداف تعیین شده برپایه یک برنامه مدون و منسجم، بهره گیری مطلوب از ظرفیت های بالقوه نیروی انسانی شاغل، انتخاب کارشناسی و هدفمند موقعیت جغرافیایی شعب، ارزیابی ادواری منابع انسانی در چارچوب ضوابط و مقررات در زمره مهم ترین وظایف قلمداد می گردد.
خادم افزود: اهتمام به امر جانشین پروری برمبنای مولفه های مهم دانش و تجربه در چارچوب بانک اطلاعاتی مدون تلاش در جهت افزایش منابع با هدف تزریق به هنگام آن در بخش تعاون و رشد و توسعه تشکل های تعاونی در بخش های مختلف اقتصادی از دیگر موراد مهم در ارتباط با تکالیف جاری مدیران واحدهای ستادی وصف به شمار می آید.
×