بانک توسعه تعاون
پنجشنبه، 21 آذر 1398
سامانه تلفن بانک - بانک توسعه تعاون
صفحه خانه
نقشه سایت
English

حوزه اعتباری و سرمایه گذاری از کانون های اثر گذار در فرآیند خدمات رسانی بانکی است.

عضو هیأت مدیره بانک توسعه تعاون گفت: حوزه اعتباری و سرمایه گذاری به دلیل بررسی اهلیت مشتریان و کارشناسی اقتصادی و فنی طرح های متقاضیان از کانون های اثرگذار در فرآیند خدمات رسانی بانکی است.
حجت اله مهدیان عضو هیأت مدیره بانک توسعه تعاون با بیان مطلب فوق اظهار داشت: حوزه اعتباری و سرمایه گذاری بانک با اتکاء به همت، تلاش و کار مضاعف نقش مهمی را درجهت ارائه خدمات مناسب به متقاضیان بخش تعاون ایفا نموده است وی همچنین با اشاره به فشردگی بازار رقابتی در شبکه بانکی در این رابطه افزود: با همکاری و هم افزایی واحدهای مختلف ستادی و صف بانک توسعه تعاون بطور حتم در یک پروسه زمانی کوتاه حصول به اهداف تعیین شده در جهت حمایت و پشتیبانی از تعاونگران فعال در بخش های مختلف اقتصادی میسر خواهد شد.
مهدیان اضافه کرد: اساساً توقعات و انتظارات از سازمان های خدمات رسانی نظیر: بانک ها روبه افزایش است و بانک توسعه تعاون در چارچوب رسالت اصلی خودش و با هدف حمایت از گسترش اشتغال در اقتصاد تعاون و با اتکاء به ظرفیت های بالقوه در این بخش قادر است در طی سال های آتی به برنامه ها و اهداف عالی بخش تعاون جامعه عمل بپوشاند.
عضو هیأت مدیره بانک توسعه تعاون با تاکید بر ترکیب متوازن منابع و توزیع مناسب جغرافیایی شعب این بانک در ادامه افزود: توسعه و تقویت هر چه بیشتر ارکان موثر در فرآیند خدمات رسانی بانک ضمن کمک به تحقق مطلوبتر تکالیف بانک در اقتصاد تعاون، سبب ارتقاء جایگاه بانک در شبکه بانکی می گردد.
×