بانک توسعه تعاون
دوشنبه، 18 آذر 1398
سامانه تلفن بانک - بانک توسعه تعاون
صفحه خانه
نقشه سایت
English

آموزش و یادگیری مستمرلازمه بازرسی استجعفر مشکی مدیر مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون افزود : آموزش و یادگیری  مستمر و به روز نمودن  دانش در حوزه های  مختلف از جمله مواردی  است  که بازرسان باید  به آن توجه خاصی داشته باشند   .
جعفرمشکی درمراسم افتاحییه کارگاه آموزشی دو روزه بازرسین با اشاره به اینکه  بازرسین به عنوان  گروههای  مرجع و الگو در بانکها به  شمارمی آیند خاطرنشان کرد : گزارش  بازرسان به عنوان  صاحب نظر و متخصص  مورد استناد  می باشد  در نتیجه افزایش دانش بانکی و به روز نمودن  مستمر آن  باید  همیشه مد نظر  بازرسان قرار گیرد   
وی افزود : شناخت و آگاهی از خدمات  بانکی در سطح  و عمق  شامل  خدماتی  که سایر بانکها به مشتریان ارائه می دهند و  همچنین خدمات و محصولاتی که بانک ما  دارد  بازرسین را  در ارائه  مشاوره  به  همکاران کمک  خواهد نمود  
مدیرمرکز آموزش و پژوهش  افزود : شناسایی ایرادهاو شکافهای  احتمالی درون سیستم و همچنین  تطبیق  سیستمهای نرم افزاری بانک با دستورالعملهای بانک و ارائه گزارش برای تصحیح آنها از اهمیت  زیادی  برخوردار می باشد  .
×