بانک توسعه تعاون
پنجشنبه، 21 آذر 1398
سامانه تلفن بانک - بانک توسعه تعاون
صفحه خانه
نقشه سایت
English

هدف از بازرسی پیشگیری از تخلف است


محمد ذوالفقاری مدیرامور بازرسی بانک توسعه تعاون گفت : هدف از بازرسی پیشگیری قبل از وقوع تخلف است   
محمد ذوالفقاری مدیرامور بازرسی بانک توسعه تعاون درمراسم افتتاحیه سمیناردو روزه آموزشی بازرسین  با بیان هدف از برگزاری این همایش خاطرنشان کرد : هم اندیشی ، هم فکری و بازنگری  فعالیتهای  بازرسی در سال 93 و همچنین  حرکت به سمت  کیفی سازی و بررسی برآیند  کارنامه  کاری بازرسین از جمله  اهداف برگزاری این سمینار آموزشی به شمار می آید  .
وی با تشریح  برنامه های  بازرسی  خاطرنشان کرد : بازرسیها  در سطحهای مختلف شامل بازرسیهای ادواری ، موردی و  تحلیل و تحول  صورت می گیرد و تاکنون  100 درصد  برنامه ها  محقق شده است  .  
 ذوالفقاری با بیان این  مطلب که بازرسین باید رازدار سیستم و  همکاران  باشند افزود :  بازرسین  باید از نگاه  تک بعدی به مسائل بپرهیزند و با ر عایت مسائل اخلاقی و نظم و انظباط در کارها به عنوان الگویی برای سایرین باشند 
×