بانک توسعه تعاون
شنبه، 03 تير 1396
سامانه تلفن بانک - بانک توسعه تعاون
صفحه خانه
نقشه سایت
English

عناوین اولویتهای پژوهشی

 

 

لیست اولویت‌ طرح های پژوهشی

ردیف

عنوان طرح پژوهشی

1

طراحی مدل کسب و کار بانک توسعه تعاون

2

بررسی بازار های بالقوه و جدید برای سرمایه گذاری در بخش تعاون

3

امکان سنجی استقرار بانکداری شرکتی و بانکداری اختصاصی در بانک توسعه تعاون

4

شناخت، طراحی و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی بانک بصورت یکپارچه مبتنی بر زیسک

5

طراحی و استقرار نظام جامع مدیریت ریسک

 ×