بانک توسعه تعاون
شنبه، 27 مرداد 1397
سامانه تلفن بانک - بانک توسعه تعاون
صفحه خانه
نقشه سایت
English

عناوین اولویتهای پژوهشی

 

 

لیست اولویت های طرحهای پژوهشی

ردیف

عنوان طرحهای پژوهشی

1

طراحی مدل کسب و کار بانک توسعه تعاون

2

بررسی بازار های بالقوه و جدید برای سرمایه گذاری در بخش تعاون

3

امکان سنجی استقرار بانکداری جامع در بانک توسعه تعاون

4

شناخت، طراحی و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی بانک بصورت یکپارچه مبتنی بر ریسک

5

طراحی محصولات و خدمات برای مشتریان بانک توسعه تعاون

 ×