بانک توسعه تعاون
شنبه، 26 مرداد 1398
سامانه تلفن بانک - بانک توسعه تعاون
صفحه خانه
نقشه سایت
English

عناوین اولویتهای پژوهشی

 

اولویت­های پژوهشی بانک توسعه تعاون در سال 97

 

   اولویت های پژوهشی کاربردی

 •  طراحی مدل کسب و کار بانک توسعه تعاون بارویکرد اقتصادی –اجتماعی
 • استقرار نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد
 • مدیریت دارایی و بدهی های تمرکز (ALM) در بانک توسعه تعاون
 • طراحی واستقرار مدل بخش­بندی مشتریان بانک توسعه تعاون
 • بررسی کیفیت خدمات از نگاه مشتریان بانک
 • طراحی محصولات و خدمات یونیک برای مشتریان بانک توسعه تعاون
 • بررسی و ارائه روش های هم­افزایی بین بانک توسعه تعاون و دستگاه­های تابعه وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

 

فین تک­ها و استارتاپ­ها

 •  استراتژی تامین مالی در حوزه فین­تک و استارتاپ­ها
 • ارایه مدلی جهت اجرای فین­تک و استارتاپ­ها در حوزه مادی بانک

 

   واحدهای عملیاتی 

 •  توانمند سازی سرمایه­های انسانی
 • بررسی رابطه عوامل رضایت شغلی و انگیزشی با تخلفات کارکنان
 • طراحی الگوی جبران خدمت، ویژه بانک توسعه تعاون

 

   امور مالی و سرمایه گزاری

 • ارزیابی راهکاراهی موثر برکاهش بهای تمام شده خدمات و محصولات در بانک
 • عوامل موثر بر تجهیز منابع ارزان قمیت و ارائه الگوی مناسب
 • بررسی چگونگی فروش اموال تملیکی و مازاد
 • تحلیل راهکارهای افزایش درآمدهای کارمزدی در بانک توسعه تعاون
 • بررسی موانع وصول مطالبات و ارائه راهکارهای نوین و موثر وصول مطالبات
 • بکارگیری الگوهای اقتصادسنجی جهت محاسبه میزان نقدینگی مورد نیاز بانک و شاخص های موثر بر آن در دوره­های زمانی مختلف

 

   امور مشتریان و بانکداری شرکتی

 • بررسی ضرورت بازاریابی دیجیتالی در بانک
 • بررسی الگوهای جذب و نگهداری مشتریان ارزنده بانک توسعه تعاون
 • شناسایی بازارهای نوظهور برای جذب منابع ارزان قیمت

 

   بازرسی

 • ارائه چهارچوب های عملیاتی مورد نیاز جهت نظارت و پیشگیری از وقوع تخلف و ایجاد امنیت فردی و سازمانی
 • بررسی تاثیر گسترش بانکداری الکترونیک بر میزان تخلفات کارکنان

 

   روابط عمومی

 • ارزیابی اثر بخشی تبلیغات بانک
 • ارزیابی فرهنگ اخلاق حرفه ای و ارزشهای سازمانی در بانک توسعه تعاون

 

   امور فناوری اطلاعات و ارتباطات

 • بهبود توسعه خدمات بانکداری الکترونیک در بانک توسعه تعاون
 • نوآوری و فناوری­های جدید در حوزه بانکداری الکترونیک

 

   طرح و برنامه

 • بررسی وضعیت بهره­وری در بانک توسعه تعاون و ارائه مدلی جهت ارتقاء بهره­وری اعم حوزه­های مدیریتی –مالی- سرمایه انسانی
 • ارائه الگوی عملیاتی برای ارزیابی عملکرد واحدهای ستادی و صف

 

   آموزش

 • بررسی میزان تاثیر اجرای برنامه های آموزشی بر بهره برداری کارکنان بانک

 

   بین ­الملل

 • آسیب شناسی فعالیت های بین الملل و ارائه نقشه راه توسعه فعالیت های بین المللی در بانک توسعه تعاون

 

 ×